Chov Kavalír King Charles Spanielů
Hanácký ráj
Založeno 1997. Reg. č. 466/97
Domů-kontakt
O chovatelské
stanici
O plemeni
Naši psi-rodokmeny-výstavy
Odchovy
Novinky-štěňata- nabídky
Napsali o nás-článek
Odkazy

Náš chov

Kavalíry chováme od roku 1995. Chovatelská stanice byla v roce 1997 zaregistrována pod mezinárodně chráněným názvem „Hanácký ráj“.
Naším cílem je chovat čistokrevné kvalitní psy v dobré kondici a zdravotním stavu. Zaměřujeme se na cílený výběr spojení nejlepších jedinců. S ohledem na skutečnost, že nemáme velkochov, ale malou skupinu chovných jedinců, je pečlivý výběr kvalitních budoucích rodičů nezbytný. Naší snahou je, aby psi z našich odchovů co nejvíce splňovali předepsaný standard, a to jak po stránce exteriéru, tak i co do charakterových vlastností. Chov je založen nejen na výběru kvalitních plemeníků, ale především na vysoké kvalitě fen. Chovatelská zkušenost potvrzuje, že kvalita matky je přinejmenším tak důležitá, jako kvalita otce. Ani ten nejlepší otec nespraví to, co dá do vínku potomstvu svou genetickou výbavou málo kvalitní matka.

Naše psí kamarády chováme výhradně v bytě, takže s námi tráví veškerý čas ve dne i v noci. Je výhodou, že máme rodinný domek, takže mají trvale přístup do zahrady. Přesto chodíme velmi často na vycházky, aby měli dostatek pohybu, což je velmi důležité pro jejich, ale také pro naše zdraví.

Výstavní aktivity

Účast na výstavách je běžnou součástí naši chovatelské činnosti. Pravidelně se zúčastňujeme výstav v České Republice a na Slovensku. Čas od času jezdíme i do zahraničí (Německo, Polsko, Rakousko, Slovinsko, Chorvatsko).
V roce 2003 jsme se zúčastnili s naší tricolorní fenkou Insider Lady světové výstavy v Dortmundu, kde soutěžila v kategorii championů. Posouzení psa kvalifikovaným posuzovatelem a možnost srovnání s jinými psy stejné rasy přináší chovatelům cenné informace o kvalitách a případných nedostatcích exteriéru a chování psů.
Díky oběma klubům chovatelů Kavalírů působících v ČR a také klubu chovatelů Kavalírů na Slovensku jsou zváni k posuzování na klubové a speciální výstavy prestižní zahraniční posuzovatelé (např. z Anglie, Švýcarska, Finska, apod.)
Škoda, že totéž nelze říci o mezinárodních výstavách organizovaných v České Republice.
Přesto však, že posudek posuzovatele mnohdy může být pro chovatele vodítkem v chovatelské činnosti, nemusíte vždy věřit tomu, co rozhodčí nadiktuje do posudku. Také rozhodčí je jen člověk a může se mýlit, i když on sám si to v naprosté většině případů nepřipouští. Někdy se tak děje nevědomně, někdy ale také vědomě, to když se rozhodčí nechá ovlivnit okolnostmi nesouvisejícími s kvalitou posuzovaného psa. To jsou ovšem politováníhodné případy.
Již jsem se setkal s názorem, že rozhodčí je na výstavě tou nejdůležitější osobou a je neomezeným pánem. Podle výstavních řádů to tak skutečně vypadá. Já si to však nemyslím. Jsem přesvědčen, že nejdůležitějšími aktéry jsou účastníci výstavy tj. vystavovaní psi a jejich majitelé resp. chovatelé. Rozhodčí by pak měli hrát roli kvalifikovaných zcela objektívních a nestranných soudců. Kéž by tomu tak opravdu bylo.